- Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023 - Σχολές Εισαγωγής

- Μαθητές 90%

- Απόφοιτοι 10%